ZAPYTANIE OFERTOWE – OFERTA NA WYKONANIE: USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PHU MATEO DZIĘKI WYKORZYSTANIU WZORNICTWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.