ZAPYTANIE OFERTOWE – OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI DETEKTORA METALI

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci detektora metali w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.