ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/MATEO DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na:

– zaprojektowaniu nowych produktów;

– doradztwie związanym z innowacją marketingową;

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
  4. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3
  5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 4.
  6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania marki – Załącznik nr 5.

Aktualizacja ogłoszenia – w dniu 30 listopada 2018 roku, zaktualizowano treść zapytania ofertowego – szczegółowa informacja znajduje się na podstronie: http://www.mateodebica.com.pl/pl/informacja-o-wprowadzonych-zmianach-do-zapytania-ofertowego-nr-1-1-4-mateo-dotyczacego-realizacji-uslug-doradczych/