PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY KOMPLETNEJ LINII DO PAKOWANIA GOTOWYCH WYROBÓW OTRZYMANE W DNIU 28.01.2019 R.

Category:

W związku z otrzymanymi pytaniami Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj wydłuża termin składania ofert do dnia 01.02.2019 r., do godz. 15:00. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica. Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15:30.

Załączniki:

  1. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.01.2019 r.
  2. Zapytanie ofertowe nr 5_1.4_MATEO_obowiązujące od dnia 30.01.2019