INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY MSZYNY DO PIEROGÓW

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę maszyny do pierogów (1 szt.) – Część I oraz kompletnej linii do produkcji wyrobów kulistych (2 kpl.) – Część II w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/1.4/MATEO – Część I
  2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/1.4/MATEO – Część II