INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY WÓZKÓW WIDŁOWYCH WYSOKIEGO PODNOSZENIA (2 SZT.)

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę wózków widłowych wysokiego podnoszenia (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/1.4/MATEO/2