INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY KOTŁA Z PODGRZEWAJĄCĄ PŁYTĄ I MIESZADŁEM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę kotła z podgrzewającą płytą i mieszadłem (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/1.4/MATEO