INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY I INSTALACJI ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI AGREGATÓW CHŁODNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM CIEKŁEGO CO2 W MAGAZYNIE GOTOWYCH WYROBÓW MROŻONYCH

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę i instalację agregatów chłodniczych z zastosowaniem ciekłego CO2 w magazynie gotowych wyrobów mrożonych (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/MATEO