INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW ORAZ IDENTYFIKACJI I WIZUALIZACJA MARKI

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizację usług doradczych polegających na  zaprojektowaniu nowych produktów oraz identyfikacji i wizualizacja marki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4/MATEO