INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WILKA DO MIESZANIA MIĘSA (1 SZT.), MIESZAŁKI DO MIESZANIA FARSZU (1 SZT.) ORAZ KOMPLETNEJ LINII DO GOTOWANIA ORAZ SCHŁADZANIA PIEROGÓW (1KPL.)

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę  środków trwałych w postaci wilka do mieszania mięsa (1 szt.) – CZĘŚĆ I, mieszałki do mieszania farszu (1 szt.) – CZĘŚĆ II oraz kompletnej linii do gotowania oraz schładzania pierogów (1kpl.) – CZĘŚĆ III w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – CZĘŚĆ I.
  2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – CZĘŚĆ II.
  3. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – CZĘŚĆ III.