INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/1.4/MATEO DOTYCZĄCE DOSTAWY KOTŁA Z PODGRZEWAJĄCĄ PŁYTĄ I MIESZADŁEM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica informuje o wprowadzeniu zmian w zapytaniu ofertowym nr 3/1.4/MATEO dotyczącym dostawy kotła z podgrzewającą płytą i mieszadłem:

– w punkcie 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Minimalne parametry urządzenia. Wprowadzona zmiana dotyczy parametru:

  • Grzanie bezpośrednie do 130°C strefowe I, II, III boków kotła;

Niniejszy parametr zostaje usunięty z przedmiotowego zapytania ofertowego.

– w punkcie 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, Miejsce realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana stanowi uspójnienie zapisów zapytania ofertowego w stosunku do punktu 10. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  • Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, Ostrów 229, 39-103 Ostrów.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj wydłuża termin składania ofert do dnia 28.01.2019 r., do godz. 15:00 w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica. Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15:30.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr 3/1.4/MATEO dotyczącego dostawy kotła z podgrzewającą płytą i mieszadłem i załączników nie uległy zmianie.

Załączniki:        

  1. Zapytanie ofertowe nr 3_1.4_MATEO, obowiązujące od dnia 18.01.2019