INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.4/MATEO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica informuje o wprowadzeniu zmian w zapytaniu ofertowym nr 1/1.4/MATEO dotyczącym realizacji usług doradczych w punkcie 8.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wprowadzona zmiana dotyczy dat rozpoczęcia realizacji usługi:

1. ZAPROJEKTOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW:

– LINIA DAŃ DLA DZIECI – Data rozpoczęcia: 13.12.2018 r.

– LINIA DAŃ REGIONALNYCH – Data rozpoczęcia: 13.12.2018 r.

– LINIA ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ – Data rozpoczęcia: 13.12.2018 r.

2. IDENTYFIKACJA I WIZUALIZACJA MARKI – Data rozpoczęcia: 13.12.2018 r.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj wydłuża termin składania ofert do dnia 11.12.2018 r., do godz. 15:30 w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica. Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 16:00.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nr 1/1.4/MATEO dotyczącego realizacji usług doradczych oraz załączniki nie uległy zmianie.

Załączniki:     

  1. Zapytanie ofertowe (obowiązujące od dnia 30.11.2018 r.)