INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI DETEKTORA METALI

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości informację o odwołaniu postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci detektora metali w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MATEO POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.