ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/MATEO/2 DOTYCZĄCE DOSTAWY WÓZKÓW WIDŁOWYCH WYSOKIEGO PODNOSZENIA (2 SZT.)

Category:


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na dostawę wózków widłowych wysokiego podnoszenia (2 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0025/18.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2.